Hvad koster en varmepumpe i drift?

Hvad er digts prisen for en varmepumpe?

Denne artikel har nogle år bag sig.

Læs derfor også artiklen om sænkede afgifter på elpriser her…

En varmepumpe drives af strøm, men udnytter den tilførte energi meget bedre end elradiatorer, el varmeblæsere og lignende. Hvad koster en varmepumpe i drift+ Det er et godt spørgsmål – men det er sikkert at de fleste moderne varmepumper har en bedre økonomi end andre opvarmningsformer.

Se Mitsubishi varmepumper

Det er ikke muligt at give et eksakt beløb på hvad det koster i drift, at køre med varmepumpe, men har man idag elvarme kan man komme tæt på hvis man kender sit nuværende forbrug til opvarmning.
Man skal også kende SCOP værdien på den varmepumpe man ønsker at installere.

Har man således en udgift på f.eks. 20.000,- kr. vil man ved brug af en varmepumpe med en SCOP på 5 spare helt op til 80% (4/5 dele), af den tidligere udgift.
Det er naturligvis en teoretisk betragtning, idet to vintre ikke er lige kolde/varme, men forvent en besparelse væsentlig over 50% ved sammenlignelige forhold.

Eksempler:

Nuværende forbrug:                      Besparelse:*
10.000,-                                                  5 – 8000,-
15.000,-                                                  8 – 12.000,-
20.000,-                                                 10 – 16.000,-

Skal varmepumpen erstatte olie- eller gasopvarmning, vil der også kunne spares en del. Der vil afhængig af boligens varmesystem, kunne spares 30-50% på varmeudgiften.

Se alle luft til luft varmepumper

Se alle luft til vand varmepumper 

*De opgivne tal er under sammenlignelige forhold, f.eks ude temperatur, samme indretning, at man bibeholder den samme inde temperatur o.s.v.

Gå til produktet