Lovkrav og regler

Lovkrav for varmepumper

Nedenstående regler er fastsat ved lov

  1. Varmepumpen skal være monteret og idriftsat af et KMO godkendt firma. 
  2. Varmepumpen skal være tilsluttet en 230V stikkontakt med jord. For 3-fasede luft-vand maskiner gælder den til tiden eksistrende lovgivning.
  3. Hvis varmepumpen indeholder mere end 1 kg. kølemiddel, skal der afholdes årligt serviceeftersyn.
  4. Luft-vand varmepumper skal for vand delen, ligeledes overholde gældende regler for VVS.

Det er vigtigt at skelne således:

Overholdelse af loven:
For at overholde  fastsat lovgivning stadfæstet af Arbejdstilsynet, skal du checke om dit anlæg har mere end 1 kg kølemiddel. Har det det, skal du have årligt eftersyn for at overholde loven.

For at bibeholde garanti, såvel den 2 årige forbruger garanti, som den forlængede 5-årige:
UANSET om anlægget har over eller under 1 kg kølemiddel skal anlægget en gang om året, have udført et serviceeftersyn, for at sikre at anlægget har optimale forhold og yder det, det skal.

Det er vigtigt at skelne mellem det der er lovgivet og det som producenten angiver som nødvendigt, for at bibeholde garanti på produktet. Nogle producenter angiver færre eftersyn, end loven byder – for at opnå den forlængede garanti. Interne regler hos en producent eller forhandler, kan dog ikke til side sætte Dansk lovgivning

Derfor anbefaler vi at du afholder årligt serviceeftersyn, uanset hvad, for at overholde loven OG opretholde din garanti. Et service eftersyn sikrer også at du altid har et anlæg som yder optimalt.

Gå til produktet