LÆS OM VORES LEVERINGSTIDER HER

Luk

Hvordan virker en varmepumpe?

Hvordan virker en varmepumpe?

Komponenter i varmepumpen

En varmepumpe består grundlæggende af 3 dele: 
1) en udedel til at optage varmen fra omgivelserne 
2) en indedel til at afgive varmen indenfor 
3) isolerede rør mellem de to dele, samt kabler

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe er et varmeanlæg, som optager varmeenergi fra omgivelserne med et lavt temperaturniveau. Ved hjælp af et lukket kredsløb med et kølemiddel og en kompressor kan varmen omsættes til et højere temperaturniveau end den udvendige luft (grundet kompressionen), som kan anvendes til opvarmning. Processen er den samme som i et køleskab, men hvor der i stedet for at føres energi ud af køleskabet, nu føres energi ind i bygningen.

Hvordan virker varmepumpen?

Fra udedelen optager varmepumpen energi fra omgivelserne – jorden eller udeluft, som får kølemidlet til at koge og fordampe. Når denne damp komprimeres  i kompressoren, hæves trykket og temperaturen stiger. Det nu meget varme kølemiddel “løber” mod indedelen via rørene, hvor varmen afgives i indedelen. Herved afkøles kølemidlet og bliver igen til væske, der løber gennem en termoventil og tilbage til udedelen, hvor processen starter forfra. Der er således tale om et lukket kredsløb.

Det er i indedelen, at varmen fra kølemidlet overføres til husets varmefordelingssystem, enten til et vandbåret system (luft-vand) eller som luftvarme (luft-luft).

Forholdet mellem brugt energi (el) og afgivet energi i varmepumper / COP

For at drive varmepumpen skal der tilføres energi, der overvejende er el. Afhængig af niveauet på varmekilden, og den ønskede temperatur på den varme man ønsker, vil mængden af den leverede energi typisk være 3-5 gange større end den tilførte el energi. Forholdet mellem afgivet og optaget energi kaldes også varmepumpens besparelsesfaktor eller COP værdien. Det er den, der viser hvor god og effektiv varmepumpen er ved en given temperatur. COP værdien er afhængig at temperaturen inden for og uden for.

Årsnormfaktor for varmepumper / SCOP

Hvis du vil beregne, hvor meget el din varmepumpe bruger i løbet af hele fyringssæsonen, kan du ikke bruge COP-faktoren, men derimod den såkaldte årsvirkningsgrad, SCOP, som er en gennemsnitlig COP-faktor for et helt år – i det område du befinder dig i. Her er der taget højde for temperatursvingningerne over året og årsvirkningsgraden er således et udtryk for varmepumpens virkningsgrad for en normal fyringssæson.

Lidt mere om COP-faktoren

Normalt opgives COP-faktorer for varmepumper for et bestemt temperatursæt. COP-faktoren for luft-vand varmepumper er beregnet ved en lufttemperatur udenfor på 7 grader og en fremløbstemperatur til centralvarmeanlægget på 45 grader. COP-faktoren for luft-luft varmepumper opgives ved 7 grader udetemperatur og en indblæsningstemperatur på 20 grader.

Vi anbefaler at du overvejende ser på SCOP værdien for at få et retvisende billede.

Se alle luft til luft varmepumper

Se alle luft til vand varmepumper 

Gå til produktet