Vedr. dit køb af luft-vand varmepumpe

Kære {customer_name}

Tak fordi du har valgt at handle din luft-vand varmepumpe hos os.

Vi er i øjeblikket igang med at forberede din ordre.

  • Har du bestilt med montage, går vi igang med at planlægge din montage.
  • Har du købt din varmepumpe uden montage er det ekstra vigtigt at du læser nedenstående.

Husk at endelig udbetaling af energitilskud kræver at du har fået varmepumpen monteret af et af Energistyrelsen VE-godkendt montage firma.

Montage luft – vand:
Se leveringstid på luft-til vand her.

Special ønsker om installations tidspunkter er ikke muligt, vi ekspederer alle ordrer i den rækkefølge de kommer, og hurtigst muligt.
Vi registrerer alle ordrer via vores elektroniske registrerings system – så du behøver ikke rykke os for tidspunkt – har du en ordrebekræftelse kommer vi inden for de ovenfor anførte rammer.

Husk ligeledes at varmepumper skal monteres af personer med kyndigt kendskab til varmepumper og VVS. Hvor autorisation kræves på vand og elsiden skal dette være udført at en autoriseret person. Ved arbejde med kølemiddel mellem inde- og ude del kræves KMO bevis. Måtte installationen af varmepumpen berøre andre fag områder skal foreskrifter og regler for disse naturligvis også overholdes. For at opnå 5 års garanti på din luft-vand varmepumpe skal montagen  udføres af en Panasonic Propartner.

Gem fakturaen fra det firma som har installeret og indreguleret dit anlæg, idet du ved en evt. reklamation vil blive bedt om at fremvise denne.

I forbindelse med installationen, skal anlægget indreguleres, således det passer til dit eksisterende system. Det er i den situation vigtigt at skelne mellem det eksisterende varmeanlæg og varmepumpen. Scanheat påtager sig alene ansvaret for varmepumpe delen. Du har ansvaret for dit varmesystem, sammen med det VVS firma som har lavet det eller serviceret det.

Ved indreguleringen af dit system sammen med varmepumpen, udluftes anlægget, der påfyldes vand m.m. Et varme anlæg som har stået stille, og efterfyldes vil dog sjældent kunne udluftes af en gang. Der vil  ofte blive frigjort luftlommer, som varmepumpen vil registrere som fejl på varmeanlægget. For at få fejlen til at forsvinde, skal anlægget derfor udluftes igen, og måske af flere omgange – afhængig af størrelse og alder på varmeanlægget. Denne efterfølgende udluftning er IKKE en del af montagen, og skal varetages af dig som slutbruger. Enten ved at du selv gør det, eller bruger en lokal VVS installatør.

Valg af Installatør til montage.
Det er altid vigtigt at du vælger en installatør med stor erfaring i installation af varmepumper, idet der er væsentlige forskelle på at installere gasfyr, biofyr, i forhold til varmepumper. Har du købt en Panasonic varmepumpe, anbefaler vi at du vælger en installatør som er Panasonic Pro Partner. Panasonic stiller det som et krav for at få garanti på produktet ud over 2 år. Montøren skal bære garantien for installationen. Scanheat tilbyder naturligvis montage af din luft-vand varmepumpe. Se iøvrigt ovenfor vedr. VE godkendelse af montage firma.

Opstår der en situation hvor du har brug for assistance vil vi fra Scanheats side gøre alt for at hjælpe dig. Men vi har ikke noget akut beredskab, som kan rykke ud med dages varsel, idet vi planlægger vores arbejde på flere ugers basis. Du skal derfor sætte dig grundigt ind i manualen, idet de fleste fejl på et anlæg hidrører fra det eksisterende varme anlæg, fordi det er forkert dimensioneret ikke er skyllet ordentlig igennem eller luftet ordentligt ud, jvf. ovenstående.

Læs om Scanheat A/S luft-vand montage her. Oprydning efter montage. Vi rydder naturligvis pænt op efter os. Emballage og rester fra montagen henstilles på montage adressen.

Din forpligtigelse som forbruger:
Når du har købt en varmepumpe, har du en forpligtigelse til, grundigt at gennemlæse brugervejledningen. Dette skal ske umiddelbart inden ibrugtagelse af varmepumpen første gang. Har du spørgsmål til dit produkt eller spørgsmål til brugervejledningen skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig. Handlinger, brug af funktioner og vedligeholdelse af produktet beskrevet i brugervejledningen er dit ansvar efter installation af produktet. Forkerte eller manglende handlinger er ikke dækket af garanti.

Husk at du hvert år skal have lavet et service eftersyn på din varmepumpe, for at bibeholde garantien.

På stedet, hvor indedelen eller tank(e) skal installeres, skal der inden for 1 meter af stedet være afløb, således evt. vand fra sikkerhedsventilen kan bortledes.

BEMÆRK:
I langt de fleste tilfælde kører en installation og opsætning af en varmepumpe gnidnings frit. Ovenstående er skrevet for at du som kunde kender til de almindelige forhold vi forholder os til – og i de sjældne tilfælde hvor et problem kan opstå – ved hvordan det vil blive håndteret.

Har du spørgsmål – så ring endelig på 7628 4100.

Med venlig hilsen

Team Scanheat