Vedr. dit køb af luft-luft varmepumpe

Kære kunde
Tak for din ordre.

Nedenfor finder du lidt information, som kan være nyttig vedr. din varmepumpe. Du bedes læse dette, idet det er vigtig viden om dit køb og din varmepumpe.

Læs brugervejledningen grundigt inden du tager varmepumpen i brug.

Montage:
Montagen er allerede oprettet (hvis du har købt montagen hos os), og overdraget til vores planlægnings afdeling.
Montøren medbringer din varmepumpe, hvis ikke andet er aftalt.
Montøren vil typisk kontakte dig 2-3 dage før selve montagen, for at aftale tidspunktet med dig. 

Montage luft – luft:
Ventetiden på montage kan være 10 – 12 uger, grundet den ekstreme efterspørgelse – og samtidige mangel på montører og produkter.

Special ønsker om installations tidspunkter er ikke muligt, vi ekspederer alle ordrer i den rækkefølge de kommer, og hurtigst muligt.
Vi registrerer alle ordrer via vores elektroniske registrerings system – så du behøver ikke rykke os for tidspunkt – har du en ordrebekræftelse kommer vi inden for de ovenfor anførte rammer.

Føringsveje til rør og kanaler, som ikke er udført af Scanheat, er alene købers ansvar. Det kan være rørføringer i gulve eller jorden, skjult i vægge, over lofter, eller over tage. Afløb opført til afledning af kondensvand er ligeledes alene købers ansvar. Scanheat forbeholder sig retten til at afvise at montere i forbindelse med konstruktioner, hvor vi ikke kan stå inde for funktionaliteten af varmepumpen i forbindelse med disse konstruktioner.

Opsætning og montage af Airpatrol eller wifi-styring er ikke inkluderet i en standardmontage – det samme gælder trædække. Montering af disse produkter er merkøb, eller “gør-det-selv”.

Køber forpligtiger sig til grundigt at have undersøgt om den købte varmepumpe, kan placeres på det ønskede sted. Er denne forundersøgelse ikke gjort, kan der forventes meromkostninger. Fortrydes købet efter ankomst af montøren, faktureres der kr. 1500,- for forgæves kørsel. Beløbet fratrækkes før annullering af ordren. Der er opgivet mål på alle modeller.


Det er særdeles vigtigt at du har gjort dig klart hvad din montage indeholder – hvorfor vi opfordrer dig til at have sat dig godt ind i dette – du kan finde informationen i dette link: Klik !

Vi vil bede dig læse montage-teksten igennem endnu engang, således du ved hvad der er inkluderet i montagen. Husk at læse den del der står under “BESKRIVELSE” også.
Kontakt os inden montagen, hvis du mener der kan forekomme arbejde ud over det der er oplyst under standardmontagen.


Har du købt uden montage? Så skal du huske at tjekke at den montør som skal opsætte dit anlæg er KMO certificeret. Dette for at du bevarer din garanti. Husk at gemme faktura for montage som dokumentation.

Placering og strømforsyning:
Indedelen.
Indedelen skal have en frihøjde på min. 15 cm i forhold til loftet  – måles fra overkanten af indedelen. Indedelen har en højde på ca 30 cm.
Udedelen.
Placeres bedst på et plant underlag på jorden, og hæves op over underlaget ved hjælp af eventuelle tilkøbte fødder, eller f.eks. lecablokke, fundament blokke eller lignende. Der skal være frit foran udedelen, og frit til siderne, så montøren kan komme til. Mellem bagside af udedelen og muren skal der være en afstand på 15-20 cm.
Vi anbefaler ikke montering træhuse, grundet evt. egensvingninger i væggen. Vægmontage på murede huse er en ok løsning.
Strøm(el).
Har du ikke en el tilslutning inden for 1 m af ude- eller indedel, beder vi dig vente med at skaffe elektriker til efter varmepumpen er monteret. På den måde får du placeret el tilslutningen helt rigtigt i forhold til varmepumpen.
Vi tester og indkører din varmepumpe med forlængerledning, og kan hvis det ønskes også efterlade varmepumpen på din egen forlængerledning. Men husk at varmepumpen ikke permanent må køre på den måde.
Husk at etablering af afbryder og stikdåse og lignende ikke er inkluderet i prisen. Vi tilslutter naturligvis til eksisterende afbryder, hvis denne er inden for 1 meter af inde- eller ude-delen.

Tilbehør:
Der findes mange spændende tilbehørs ting til varmepumper. Laver du et køb af tilbehør nu, kan du i besked feltet ved ordre afslutning, bede os medtage det sammen med varmepumpen, eller få det leveret med GLS.

Når du er begyndt at bruge varmepumpen:
Du har nu et produkt, som er et effektivt redskab til opvarmning, hvor du i realiteten bare skal tænde og slukke for varmepumpen, sætte den på varme og indstille varmepumpen. Det er derfor vigtigt at holde sig nedenstående for øje.

  • Stil aldrig varmepumpen på “AUTO” funktion – brug alene varme funktionen, eller kølefunktionen.
  • Husk at rense filteret i indedelen, fjern støv ved let støvsugning, ved daglig drift 1 gang om måneden, ved mere sjælden drift hver 2. eller3. måned. Vask filteret i sulfovand med blød børste 3-4 gange om året.
  • Hold udedelen fri for blade og lignende. Sørg for at der ikke danner sig snedriver om vinteren.
  • En varmepumpe stopper jævnligt under drift om vinteren for at afrime. Det er et tegn på at varmepumpen virker! Jo højere luftfugtighed kombineret med lav temperatur, des flere afrimninger – typisk 1-2- gange i timen. Området mellem minus 5 og plus 5 er typisk det område med flest afrimninger, men varmepumpen afrimer også ved andre temperaturer. Stop ikke, eller afbryd ikke varmepumpen når den er i afrimnings funktion.
  • Når varmepumpen afrimer omdannes rimen på lamellerne på udedelen til vand, som løber ud af bunden på udedelen – det er helt naturligt.
  • Det årlige eftersyn, der skal udføres for at opretholde garantien skal udføres af et KMO certificeret firma. Det er ikke et krav at det er Scanheat som udfører det. Husk at gemme faktura for det udførte eftersyn.
  • En varmepumper passer sig selv, når den først er korrekt indstillet af brugeren, under iagttagelse af almindelig vedligehold og hygiejne, som ovenfor anført.

Vi ser frem til at betjene dig.

Med venlig hilsen

Team Scanheat