Afrimning af Varmepumpe

Vigtigt ved brugen af varmepumper er accepten af at en varmepumpe på udedelen opbygger rim om vinteren – ved den høje luftfugtighed, som er normalt i den danske vinter. Det ses som et hvidt lag, der dækker udedelens bagside på aluminiums ribberne.

Afrimning af varmepumpe er en ganske naturlig proces, og understreger at varmepumpen fungerer. Opbygningen af rim viser at udedelen underafkøles i forhold til omgivelserne, og fugt i luften vil derfor afsætte sig på den underafkølede overflade, jvf. almindelige grundlæggende fysiske principper. Hvor megen rim, og hvor hurtigt den fremkommer afhænger af hvor fugtig luften er.

Rim jævnt fordelt over udedelen viser således at varmepumpen tager varme ud af den omgivende luft. Vigtigt er det at udedelen selv afrimer, for at laget af rim ikke bliver for tykt. Bliver rimlaget for tykt, nedsættes evnen til at optage energi(varme) i luften. Afrimnings processen er på moderne varmepumper styret automatisk.

Som bruger skal man IKKE forholde sig til om laget er for tykt, eller hvor tit varmepumpen afrimer, men alene lade varmepumpen styre dette, via den indbyggede automatik.

Afrimning af varmepumpe er vigtigt

Fungerer den automatiske afrimning ikke, vil rimen blive til et tykt lag is, som sætter sig uden på og i inde delen. I det tilfælde skal der tilkaldes en KMO certificeret køletekniker.
Kan vandet fra afrimningen ikke passerer ud af bunden på ude delen, vil der kunne dannes is i bunden. Check derfor altid at der er fri passage for vandet.

Det skal derfor slåes fast at rim (ikke is) på udedelen er et sundt tegn, og viser at varmepumpen fungerer.

Sådan fungerer afrimning.
Det varme kølemiddel flyttes til udedelen under afrimning, og der varmes ikke på inde delen. Ventilatoren forsætter med at køre på indedelen, således anlægget stadig kan føle på temperaturen inden for, og dermed starte op i det rigtige niveau – dette for at få den mest økonomiske opstart efter afrimningen. I og med der ikke varmes på luften, mens der afrimes, kan luften føles køligere end mens der varmes. Det er naturligt.

Se alle luft til luft varmepumper

Se alle luft til vand varmepumper 

I den vedlagte video kan du se afrimning af en fungerende varmepumpe.

 

- 4500
14.495 kr.17.495 kr.
- 3000
- 3500
- 200
- 5505
11.490 kr.12.490 kr.
- 3000
- 5000
Gå til produktet