Stigende el priser – hvad gør du…

Stigende el priser – men stadigt markant billigere at bruge varmepumpe…

Ingen tvivl om at elprisen stiger, i skrivende stund er den blevet 3 gange så dyr – MEN – prisen på gas er steget næsten 10 gange jvf. tal fra Dansk Energi.
Det er således stadig markant dyrere at beholde sit gasfyr, frem for at skifte til varmepumpe.

Konklusionen er derfor: Skift til varmepumpe hvis du har gas- eller oliefyr. Det er bedre – både for din pengepung og for miljøet.


Hvad er udgiften til varmepumpe i forhold til gas?

Det finder du svaret på i nedenstående eksempel. Det er vigtigt at bemærke at uanset om priserne er steget eller ej, vil det altid være markant billigere at benytte en varmepumpe frem for gas.

billige me VP frem for gas.png

Varmepumpen er midlet mod stigende varmeregninger.

Fordi varmepumpen er så energi effektiv, vil den som skrevet være det mest økonomiske valg for din husstand, når du sammenligner med andre former for traditionel opvarmning.
SCOP værdien på en varmepumpe hjælper på din elregning, idet en prisstigning på 1 kr på el prisen reduceres med en fjerdedel, hvis din varmepumpe har en SCOP på 4 – altså en stigning på kun 25 øre.

Sådan bruger du din varmepumpe rigtigt, hvis du vil spare – endnu mere.

Brug aldrig auto funktionen! Auto funktionen er til for holde en konstant temperatur – det kan lyde smart, men betyder også at hvis der ved f.eks. solindfald gennem vindues partier, hvor temperaturen stiger i rummet – vil varmepumpen skifte til kølefunktion. Det giver af gode grunde ikke mening, idet solenergien er gratis energi.

Sæt derfor altid varmepumpen på varme (heat), når du ønsker opvarmning.
Når du nu har sat din varmepumpe på varme, kan du ´faktisk spare lidt ekstra ved at sætte varmepumpen et par grader end normalt og sætte blæser hastigheden op. Det betyder at du på den måde får varmen mere rundt i rummet, og derved ofte vil opleve at du har den samme komfort. Besparelsen opstår ved at blæseren bruger markant mindre strøm en kompressoren. Og kompressoren skal køre mindre når du sætter temperaturen lavere.

Ovenstående indstilling er meget individuel, i forhold til indstilling – men du kan prøve dig frem til du finder det rigtige niveau.

Se alle varmepumper

Hvorfor stiger elpriserne?

Kombinationen af flere faktorer betyder, at energipriserne i Europa stiger markant.

En kombination af flere faktorer betyder, at energipriserne i Europa stiger markant – herunder el- og gaspriserne. Det kan mærkes både hos den private forbrugere og virksomheder. Særligt fordi prisen på el ramte et mangeårigt lavpunkt foråret 2020 – kort efter coronakrisen var sat ind – og derfor virker ekstra voldsom.

Den gode nyhed er, at priserne for el på forwardmarkederne ser ud til at falde på den anden side af vinteren og vil falde yderligere de kommende år. Dansk Energis  forudser, at etableres der tilstrækkeligt grøn elproduktion bliver fremtiden både billigere og grønnere.

Voldsomme prisstigninger på naturgas

Den primære årsag til de stigende elpriser er, at prisen på den fossile naturgas er mere end ti-doblet siden sidste efterår. Markedet for el fungerer nemlig sådan, at det er den dyreste nødvendige elproducerende enhed, der til enhver tid bestemmer prisen på al strøm, der udbydes på det internationale marked. Ofte er der behov for et dyrt gasfyret værk, som derfor sætter prisen i elmarkedet.

Normalt vil de europæiske lande trække på store lagre med naturgas, når priserne globalt bliver glohede, og forbruget til opvarmning stiger om vinteren. Men lagrene er allerede halvtomme, fordi efterspørgslen på naturgas har været usædvanlig høj hele sommeren 2021. Samtidig har Rusland skruet ned for leverancerne af gas til Vesteuropa.

Det betyder, at forbrugere med naturgasfyr bliver ramt relativt hårdere end dem, hvis huse opvarmes af en eldrevet varmepumpe eller fjernvarme baseret på varmepumper og øvrig fossilfri produktion. Det seneste år er prisen på naturgas nemlig steget dobbelt så meget som el. Samtidigt er varmepumper langt mere energieffektive end naturgasfyr, og dermed er den relative konkurrencekraft for el øget.

Gang i økonomien

Der er kommet hurtigt gang i økonomierne efter corona, hvor det meste af verden i foråret 2020 stod med udsigt til økonomier på skrump og lave priser på alt fra el til kul, olie og gas. EU-Kommissionen har i sommeren 2021 opskrevet sin forventning til BNP-vækst i verdenen – fra 2020-2021 stiger BNP med 5,9% i stedet for 4,7%, ifølge Kommissionens opdaterede beregninger.  Udviklingen i økonomierne betyder, at vi nu bruger meget mere energi end forventet. Markedet har ikke kunnet reagere hurtigt nok på den øgede efterspørgsel til at levere nok kul, olie og gas.

Stigende CO2-priser

Store europæiske udledere af CO2 skal købe CO2-kvoter svarende til deres CO2-udledning gennem EU’s kvotehandelssystem. Det gælder bl.a. virksomheder i den tunge industri og elproducenter. Derigennem har virksomheder som billigst kan reducere deres CO2-udledning også det største incitament til at reducere deres CO2-udledning.

Prisen på at forurene og udlede CO2 i Europa har været støt stigende siden efteråret 2017. Her vedtog EU sin såkaldte ’Market Stability Reserve’, som fjerner overskydende kvoter fra markedet. Det har været med til at løfte kvoteprisen fra cirka 8 euro/ton CO2 til 80 euro/ton.

Udviklingen har givet en tro på, at kvotemarkedet kan være en drivende faktor for den grønne omstilling i Europa. Sammen med de stigende klimaambitioner i EU er det med til, at kvoteprisen forsat er opadgående.

Mangel på regn

De nordiske vandreservoirer, der bruges til elkraft, er mindre fyldte end normalt. Fyldningsgraden er i september 15 procentpoint mindre end normalt i Norge, oplyser Energi Norge. Forklaringen er, at der har været usædvanligt lidt nedbør. Det betyder, at der bliver produceret mindre el ved vandkraft.

Mindre blæsevejr

En lille del af forklaringen på de stigende priser er, at det har blæst mindre end normalt i Nordeuropa i efteråret. Derfor er der mangel på den billige el, som vindmøllerne producerer. Når energien ikke kan komme fra grønne kilder, skal den hentes andre steder fra. Det er de fossile energikilder som kul, olie og ikke mindst gas.

Kontakt os gerne hvis du vil vide mere om dine muligheder for varmepumpe.

Spar på varmeregningen

 • Sænk temperaturen
 • Udskift gasfyret
 • Indstil termostaterne ens – så er dine radiatorer mest effektive
 • Luk døren mellem varme og kolde rum
 • Træk gardiner for. Du skal dog forsat huske at lufte ud
 • Spar på det varme vand
 • Tag korte brusebade

Spar på el regningen

 • Du kan dels skifte gamle apparater ud med nye med et godt energimærke, og du kan justere dine brugsvaner:
 • Fyld vaskemaskine og opvaskemaskine helt op – og vask ved lavere temperaturer
 • Brug tørresnoren i stedet for tørretumbler
 • Brug vaske- og opvaskemaskine, når andre ikke gør det. Typisk er prisen på el lavest før kl. 07.00 og efter kl. 21.00.
 • Skift til LED – og sluk lyset, når du går
 • Hold 5 °C i køleskabet og -18 i fryseren

Kilde: Sparenergi og Dansk Energi

- 200
499 kr.
- 200
499 kr.
- 2000
14.995 kr.
- 100
- 3500
9.995 kr.12.495 kr.
- 4000
14.495 kr.16.865 kr.
Gå til produktet