Sådan vælger man varmepumpe

Sådan vælger man varmepumpe

I videoen her finder du nogle grundlæggende gode punkter for valg af varmepumpe, men teksten nedenfor kan måske også bruges.

Der er ganske mange & gode grunde til at købe og installere en varmepumpe. Men hvilken løsning er den rigtige for dig? 

Hvad er fordelene ved en varmepumpe?

Med en korrekt installeret varmepumpe kan du reducere dine varmeudgifter ganske betragteligt, fordi varmepumpen omdanner luftens energi eller jordens energi til varme i dine radiatorer eller gulvarme. Når varmen kommer fra den fri energi i naturen, falder boligens energiforbrug markant .

Med valget af en varmepumpe, er du med til at tage ansvar for mil­jøet globalt og lokalt. 

Se Panasonic varmepumper

Du bidrager til den grønne omstilling, og du reducerer udledningen af CO2. Olie­fyr, brændeovne og nogle fjernvarmeværker udleder stoffer, som skader miljøet, og dermed mennesker og natur. Men en varmepumpe har ingen direkte udledning. Den danske regering har besluttet, at el skal være energikilden i fremtiden og nedsætter af den grund elvarme afgiften for de boliger, som opvarmes med el. Og det giver en rigtig stor besparelse for varmepumpe ejere.

En anden vigtig fordel ved et lavt energi behov til opvarmning, er at bygningens energi mærke forbedres. Dermed øges værdien af din bolig

Hvilke varmepumper kan man vælge blandt?

Der er som udgangspunkt 3 typer:  luft-til-vand-varmepumper, jordvarme og luft-til-luft-varmepumper. Luft-luft-varme­pumper kan være et godt og billigt bidrag til besparelser og grøn omstilling. Du kan få en god luft-til-luft-varmepumpe for 10-17.000 kr., der kan fungere som supplement til den eksisterende varmekilde og dække en betragtelig del af dit varmebehov. 

En luft-luft varmepumpe kan i enkelte tilfælde bruges som primær varmekilde i helårsbeboelser, men skal ofte her installeres som bidragende varmekilde. Bland andet fordi den ikke kan producere varmt vand. I sommerhuse og kolonihave huse er luft til luft varmepumper ofte hoved varmekilde, idet en elvandvarmer bruges til produktion af varmt vand. Bemærk iøvrigt at der på markedet findes mindre seperate varmepumper til alene produktion af varmt vand.

Luft-vand varmepumper er de mest solgte varmepumper til helårsboliger. De kobles på det eksisterende radiator- eller gulvvarmesystem og klarer dermed opvarmningen af hele huset. Du får et godt luft-vand anlæg mellem 60 – 100.000 kr.

Jordvarme er også effektivt men er meget dyrt i installation. Selve installationen kræver, at man enten fræser haven op eller borer dybe vertikale huller for at nedlægge jordvarmeslangerne. Jordvarme overvejende oplagt til nybyggere eller boligejere, som vil omlægge haven. Du får et godt jordvarme anlæg mellem 150-200.000 kr.

Hvad skal man gå efter, når man vælger model?

En varmepumpe er dermed ikke bare en varmepumpe. Det er vigtigt, at man er grundig i sin udvælgelse. Første råd er at vælge en varmepumpe fra en forhandler som kan give dig grundig vejledning. Du vil kunne finde varmepumper, i byggemarkeder og på netplatforme, men vælg altid dit købested, ud fra et krav om at de har egne montører og at firmaet er en KMO og VE-installatør. 

Det er sikkerhed for at du får den rigtige varmepumpe. Vælg også et kendt varemærke. Det er sikkerhed for en effektiv service organisation, og at der kan skaffes reserve dele. Hos Scanheat anbefaler vi Panasonic, Toshiba og Mitsubishi.  

Hvad er ellers vigtigt?

Både luft-til-luft- og luft-til-vand-varmepumper har en ude­del, hvor en kompressor kører og dermed afgiver lyd. Det er som udgangs punkt ikke noget problem, men vær opmærksom på lyden når du indkøber og placerer varmepumpen.

Hertil kommer at man skal kigge på SCOP værdien, altså hvor effektiv varmepumpen er. Jo større dit hus og varmebehov er, jo vigtigere bliver virkningsgraden. Jo højere tal, des bedre er varmepumpens even til at udnytte energien fra udeluften. En SCOP på 4,9 er bedre end en SCOP på 4,5.

Hvordan sikrer man sig, at varmepumpen bliver installeret korrekt?

Man kan finde og købe det bedste produkt på markedet, men hvis det ikke monteres ordentligt og efter forskrifterne, virker varme­pumpen ikke som den skal. Det kan gå ud over virkningsgraden (SCOP) og dermed give dig en større varmeregning end beregnet. 

Vælg en erfaren installatør – gerne én, som er certificeret af leverandøren. Panasonic bruger f.eks. begrebet “Pro Partner”. Vælger du en Panasonic Pro Partner til dit køb og montering, opnår du automatisk 5 ås garanti, hvis du overholder de angivne service eftersyn. Som tidligere nævnt: vælg en montør som er KMO og VE installatør, både når du køber og installerer.

Se alle luft til luft varmepumper

Se alle luft til vand varmepumper

 

Gå til produktet