match dag medicinsk skole http://1apotekonline.com/ tabletter med tastatur dock

Ofte stillede spørgsmål

1. Kan jeg få tilskud ?

Ja - det findes særdeles attraktive tilskud i dag. Læs mere her: KLIK


2. Hvad er det vigtigste i mit valg af varmepumpe ?

Det vigtigste er udnyttelsesgraden, også kaldet SCOP. SCOP fortæller hvor godt varmepumpen udnytter den el som tilføres varmepumpen. Jo højere jo bedre.

En anden vigtig ting er varmepumpens effekt, altså hvor meget energi den giver. De fleste moderne varmepumper vil kunne dække et almindeligt sommerhus, afhængig af alderen på sommerhuset. Til helårs huse vil det samme gælde, men da et helårshus oftest er indrettet anderledes kan to være nødvendigt.

Vores råd er at starte med en varmepumpe - dækker det ikke - kan endnu een altid efter installeres.


3. Hvad er en luft-luft varmepumpe ?

Luft til luft varmepumper består som oftest af to dele - en ude-  og en indedel. Udedelen opsamler den energi der er i luften og omdanner den til brugbar varme. Indedelen vidergiver den varme luft i huset. Varmepumpen producerer billig og CO2 venlig varme, og renser samtidig luften i huset. Varmepumpen har den fordel at den med sin lille blæser fordeler varmen rundt i huset, hvilket giver et behageligt miljø inden for. Varmepumper med SCOP værdier oiver 4 kan udkonkurrere alle andre former for opvarmning - altså el, olie, fjernvarme og gas.


4. Hvor kan jeg bruge en varmepumpe ?

Overalt, hvor du har brug for varme. I helårs beboelsen, sommerhuset, kolonihave huset, garagen, annekset o.s.v. En varmepumpe er særdeles fleksibel, og kan indstilles lige til dit behov.


5. Hvad er fordelen ved en luft/luft varmepumpe ?

Nedenfor ser du nogle af fordelene ved en luft/luft varmepumpe fra Scanheat: 

• giver et bedre indeklima, fordi luften renses og cirkuleres.
• kræver ikke meget plads.
• er hurtigt tjent ind, fordi du sparer udgiften til anden opvarmning.
• er en billig løsning sammenlignet med luft til vand og jordvarme pumper.
• kan køle i sommerperioden .
• ingen specielle krav til hvor den placeres.
• fungerer under Nordiske forhold.
• er meget lydsvag.

6. Hvad er det vigtigste i mit valg af varmepumpe ?

Det vigtigste er udnyttelsesgraden, også kaldet SCOP. SCOP fortæller hvor godt varmepumpen udnytter den el som tilføres varmepumpen. Jo højere jo bedre.

En anden vigtig ting er varmepumpens effekt, altså hvor meget energi den giver. De fleste moderne varmepumper vil kunne dække et almindeligt sommerhus, afhængig af alderen på sommerhuset. Til helårs huse vil det samme gælde, men da et helårshus oftest er indrettet anderledes kan to være nødvendigt.

Vores råd er at starte med en varmepumpe - dækker det ikke - kan endnu een altid efter installeres.


7. Hvad må en varmepumpe koste ?

Det afhænger meget af dit behov. Jo mere varmepumpen skal bruges, des mere må den koste, idet du derved hurtigere får investeringen hjem.

8-13.000 kr. vil være en typisk pris for selve varmepumpen. Her taler vi sommerhuse og helårsbeboelser.

Til værksteder, garager og lignende, kan du overveje en lidt billigere varmepumpe.

Er du fastlægger i kolonihaven, skal du regne det som sommerhus.

Det er med varmepumper, som så meget andet - pris og kvalitet hænger sammen. Ligeledes udnytter de dyrere varmepumper også typisk energien bedst = større besparelse.


8. Hvad står SCOP for ?

SCOP, angiver forholdet mellem tilført og afgivet effekt. SCOP værdien er lavere end COP, da SCOP dækker flere udetemperturer som er under  7 °C, hvilket passer bedre til danske forhold. SCOP er en forkortelse af "Seasonal Coefficient Of Performance". Hvor COP er en virknings grad ved 7o ude og 20o inde. SCOP angiver virkningsgraden ved flere forskellige udendørs temperaturer, og temperaturer under 0o grader. Dette giver et meget mere retvisende billede af virkningsgraden under Nordiske forhold.


9. Hvad står COP for ?

COP angiver virkningsgraden ved 7o grader ude og 20o grader inde.


10. Hvad med strøm til varmepumpen ?

Luft varmepumper tilsluttes typisk en almindelig 220 volt forsyning med  jord forbindelse og med  10 eller 13 ampere sikring. 


11. Forbedres mit indeklima ?

Mange allergikere oplever bedre indeklima efter montering af en luft-luft varmepumpe. De varmepumper, der findes i dag, har avancerede filtersystemer, såsom Hepa- og aktiv kulfilter. Mange opfanger allergifremkaldende stoffer, virusser og bakterier.


12. Hvorfor stopper min varmepumpe engang imellem ?

Når en varmepumpe afrimer vendes processen og varmen sendes i stedet til udedelen. Denne afrimning kan køre i cyklusser eller via timer. I kolde eller fugtige perioder sker dette oftere end i varme perioder, og afhængig af model, tager det 5 til 10 min. Under afrimningen kan indedelen knirke og give lyde - det er helt normalt.


13. Hvorfor kommer der rim på varmepumpens ude del ?

Det skyldes at ude delen bliver under afkølet i forhold til omgivelserne. Fugt sætter sig på de dele om er køligere end omgivelserne, og når disse dele er under frysepunktet ses fugten som rim. Rimen forsvinder ved afrimning.


14. Virker min varmepumpe når det fryser ?

Ja det gør den. Moderne varmepumper er udstyret med et automatisk afrimningsystem. Alle varmepumper som vi forhandler har dette system.


15. Hvad er 8-10 graders funktion ?

Denne funktion - også kaldet "frostfri" funktion, indstiller varmepumpen til at holde temperaturen over frysepunktet. Praktisk anvendelig i sommerhuse og kolonihaver, når man ikke bruger husene. 


16. Kan en varmepumpe også køle ?

Ja - 99% af alle luft/luft varmepumper, kan også bruges som aircondition om sommeren.


17. Ude delen - på væg eller jorden ?

Som udgangspunkt anbefaler vi at placere ude delen på et fast underlag på jorden - f.eks. et par fliser. Her står den stabilt og gør dit tilsyn nemmere. Underkanten skal hæves 15-25 cm over niveau, det kan gøres ved at opstille et par fundament blokke eller lignende. Du kan også tilkøbe fødder beregnet til formålet. Har du behov for at montere på væggen klarer vi også det, du skal bare bestille et vægbeslag.


18. Skal ude delen have inddækning eller lignende ?

Det er meget vigtigt at ude delen står så frit som muligt - på den måde får den bedst adgang til energien fra den friskle luft.


19. Må min ude del stå på et loft, i en lade, garage eller lignende ?

Nej - en varmepumpe må ikke stå i et lukket rum. Der skal hele tiden kunne komme frisk luft til ude delen. 

Der kommer kondesvand fra ude delen når den kører - dette vand skal kunne komme til det fri - derfor endnu en grund til ikke at placere ude delen inden for.


20. Skal ude delen stå mod syd, nord, øst eller vest ?

Det er lige meget - det vigtigste er at ude delen står frit, så den har adgang til frisk luft.


21. Hvor meget plads skal der være omkring ude delen ?

Det vigtigste er at der kan komme luft til varmepumpen, og at den kan komme af med luften. 20-30 cm mellem bagkant af ude delen og muren, og ca. 2 meter fri foran. Til siderne ca. 50 cm fri.


22. Hvor placerer man inde delen ?

Oftest placerer man den højt på væggen, med en afstand af 20-30 cm til loftet. Dette skyldes for det meste at det er mest praktisk i forhold til møbler. Inde delen kan fint sættes lavt - overkant typisk 60-80 cm over gulv. Den indbyggede cirkulations funktion sørger for at den varmeluft kommer rundt, uanset placering.


23. Hvor i huset placeres inde delen ?

Typisk i stuen eller køkken-alrum. Herved dækkes det meste af huset bedst, med bedst udnyttelse af varmen, og størst beparelse. Kan naturligvis placeres i hvilket som helst rum, såfremt det er nødvendigt for brugeren.


24. Hvad skal jeg selv vedligeholde ?

Ude delen:
Meget lidt. Sørg for at blade og græs ikke blæser sammen bag ude delen, og klip evt. buske og lignende til, så de ikke hæmmer luft til- og afgang.

Inde delen:
Du skal sørge for at rengøre filteret hver 2. uge i højsæsonen, og altid lige før sæson start. Jo mere du bruger varmepumpen, des mere skal du rense.
Støvsug filteret med den langhårede børste. Hver halve år vaskes filteret i let sulfovand.
Filteret skal som udgangspunkt ikke udskiftes, hvis du behandler det nænsomt.


25. Hvorfor kommer der vand fra ude delen ?

Det er helt naturligt - ganske som der kommer udstødning, når en bils motor kører.

Det skyldes at fugt sætter sig på flader der er koldere end omgivelserne. Når ude delen kører underafkøles den, når energien trækkes ud af luften, og dermed afsættes fugten på lamellerne, løber mod bunden og ud.

Om vinteren ses det som rim på lamellerne, der dog løbende fjernes ved afrimning. Ved afrimning omdannes rimen til vand og løber mod bunden og ud. Ved frostgrader vil man derfor ofte se isdannelser under ude delen. Netop disse periodiske isdannelser om vinteren, er grunden til at ude delen skal placeres 20-25 cm over niveau.


Sammenlign 0