Monoblok eller splitanlæg ?

Valg af varmepumpe. Denne artikel omhandler hvorvidt man skal vælge den ene eller den anden luft til vand varmepumpe.

Valget af den bedste varmepumpe til en bestemt ejendom afhænger af forskellige faktorer. Såsom størrelsen på ejendommen, isoleringsevnen, det aktuelle varme- og varmtvandsbehov, klimaet og budgettet.

Generelt set er Danmark et land med et køligt klima. Så det er vigtigt at vælge en varmepumpe, der kan fungere effektivt og pålideligt i lave temperaturer. Begge typer af neden nævnte luft-til-vand varmepumper kan være gode valg i Danmark, men det afhænger af de specifikke krav og forhold i den enkelte bolig – hvorvidt man vælger den enen frme for den anden.

Afhængig af krav til opvarmning og brugsvand – kan den ene løsning være at foretrække frem for den anden. Du kan også overveje om du skal vælge en løsning med el vandvarmer, som kan kaldes en hybrid mellem monoblok og split varmepumpen. Den løsning kan du finde her. Ofte afhænger valget også af teknikrummets størrelse, og føringsvejen til teknikrummet af rør og kabler.

Det er også vigtigt at overveje omkostningerne til installation og vedligeholdelse, da disse kan variere mellem de to typer af varmepumper.

Det bedste valg af varmepumpe afhænger af en række individuelle faktorer. Det kan derfor være en god ide at søge rådgivning fra en professionel for at vælge den bedste løsning til ens behov.

Split varmepumper

Luft til vand split varmepumper er en type af varmepumpe, der bruger udeluften som varmekilde. Den leverer varme til vandbaserede varmesystemer som f.eks. radiatorer eller/og gulvvarme. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvordan luft til vand split varmepumper fungerer, deres fordele og forskellige faktorer, der bør overvejes, når man ønsker at installere en luft til vand split varmepumpe.

Hvad er en luft til vand split varmepumpe?

En luft til vand split varmepumpe består af to separate enheder: en udendørsenhed og en indendørsenhed. Den udendørs enhed trækker varme ud af udeluften og overfører den til indendørs enhed, som derefter bruger varmen til at opvarme vandet i et vandbaseret varmesystem. I modsætning til monoblok varmepumper, er der altså en separat enhed, der opvarmer vandet i stedet for at opvarme indendørsluften direkte.

Hvordan fungerer en luft til vand split varmepumpe?

Luft til vand split varmepumper fungerer ved at udnytte den varmeenergi, der er til stede i udeluften. Den udendørs enhed indeholder en kompressor og en varmeveksler, der trækker varme ud af udeluften og overfører den til kølemidlet i varmeveksleren. Det opvarmede kølemiddel cirkulerer derefter til indendørs enhed, hvor det overfører varmen til vandet i et vandbaseret varmesystem via en varmeveksler.

Når vandet er opvarmet, cirkulerer det derefter gennem varmesystemet og afgiver varme til indendørs luft. Når vandet er kølet ned, returnerer det til varmepumpen, og processen gentages.

Fordele ved luft til vand split varmepumper

Der er flere fordele og ulemper ved luft til vand split varmepumper, som det er vigtigt at overveje, når man overvejer at installere en.

Fordele:

 • Højeffektivitet: Luft til vand split varmepumper kan levere op til 4 gange mere varmeenergi end den elektricitet, der bruges til at drive dem.
 • Alsindighed: Luft til vand split varmepumper kan bruges i forskellige klimaer og er velegnede til både opvarmning og nedkøling af rum.
 • Lavere opvarmningsomkostninger: Luft til vand split varmepumper kan reducere opvarmningsomkostningerne med op til 50% sammenlignet med konventionelle opvarmningssystemer.
 • Mindre pladskrævende: Luft til vand split varmepumper kræver mindre plads end f.eks. kedelanlæg og kan ofte installeres uden behov for et separat teknikrum.
 • Installation: Luft til vand monoblok varmepumper kræver en professionel installation, da det kræver en korrekt dimensionering og installation af varmesystemet.

Du kan finde vores split løsninger her.

Monoblok varmepumper

Luft til vand monoblok varmepumper er en type varmepumpe, der anvender udeluften som varmekilde. Det er til opvarmning af vand til varme- og brugsvandsformål. I dette afsnit vil vi undersøge, hvordan luft til vand monoblok varmepumper fungerer. Deres fordele samt faktorer, der bør overvejes, når man vælger at installere en luft til vand monoblok varmepumpe.

Hvad er en luft til vand monoblok varmepumpe?

En luft til vand monoblok varmepumpe består af en enhed, der både indeholder kompressor og varmeveksler i samme kabinet. Varmepumpen anvender udeluften som varmekilde og leverer opvarmet vand til et vandbaseret varmesystem som f.eks. radiatorsystemer eller gulvvarme. Der er ikke lølemiddel mellem en inde- og udedel. En monobloks varmepumpe kommer af det faktum at der kun er en del med som udgangspunkt – ude delen. Principielt kan ude delen kobles direkte på varmesystemet, men dette anbefales dog sjældent. Ofte vil man også have brug for at kunne pproducere varmt brugsvand. I det tilfælde skal man have en varmtvands beholder ind i billedet, og i mange tilfælde vil en buffertank også være nødvendig, før man “går på” gulvvarmen.

Hvordan fungerer en luft til vand monoblok varmepumpe?

Luft til vand monoblok varmepumper fungerer ved at absorbere varmen fra udeluften og overføre den til varmesystemet. Denne proces involverer et kølemiddel, der cirkulerer mellem en fordamper og en kondensator. Alt dette foregår i selve udedelen.

Når kølemidlet passerer igennem fordamperen, absorbere det varmen fra udeluften og bliver til en gas. Derefter komprimeres gassen af en kompressor, hvilket øger trykket og temperaturen. Denne høje temperatur er derefter overført til varmesystemet gennem varmeveksleren i varmepumpen. Kølemidlet kondenserer derefter tilbage til en væske, som sendes tilbage til fordamperen for at starte processen igen.

Fordele ved luft til vand monoblok varmepumper

Der er flere fordele og ulemper ved luft til vand monoblok varmepumper, som det er vigtigt at overveje, når man overvejer at installere en.

Fordele:

 • Effektivitet: Luft til vand monoblok varmepumper kan være meget effektive og kan levere varmeenergi, der er op til 4 gange højere end den elektricitet, der bruges til at drive dem.
 • Lavere opvarmningsomkostninger: Luft til vand split varmepumper kan reducere opvarmningsomkostningerne med op til 50% sammenlignet med konventionelle opvarmningssystemer.
 • Miljøvenlige: Luft til vand monoblok varmepumper er en miljøvenlig varmeform og bidrager til reduktion af CO2-udledninger.
 • Alsidighed: Luft til vand monoblok varmepumper kan bruges i forskellige klimaer. Den kan i nogle opsætninger også give køling i sommerperioden.
 • Mindre pladskrævende: Luft til vand monoblok varmepumper kræver mindre plads end f.eks. kedelanlæg. Og kan ofte installeres uden behov for et separat teknikrum.
 • Installation: Luft til vand monoblok varmepumper kræver en professionel installation, da det kræver en korrekt dimensionering og installation af varmesystemet.

Du kan finde vores monoblok løsninger her.

Se vores luft-vand pakker her.

Konklusion:

Både monoblok og split luft til vand varmepumper har fordele og ulemper, og det er vigtigt at overveje faktorer som størrelsen på boligen, klimaet i dit område og dine personlige præferencer, når du vælger varmepumpen.

Er du i tvivl er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 7628 4100. eller sende os en mail via kontaktformularen her.

Hvad er bedst – monoblok luft til vand eller split luft til vand varmepumper?

Hvad er bedst monoblok luft til vand eller split luft til vand varmepumper?

Valget mellem monoblok luft til vand og split luft til vand varmepumper afhænger af flere faktorersåsom klimaet i dit område, størrelsen på dit hjem og dine personlige præferencer. Derfor er det vigtigt at undersøge og overveje fordele og ulemper ved begge typer varmepumper for at vælge den bedste løsning for dig.

Monoblok luft til vand varmepumper:
Monoblok luft til vand varmepumper har alle varmepumpens komponenter i en enkelt enhed, og er derfor nemmere at installere end split varmepumper. De er også mindre pladskrævende og kan ofte installeres uden et separat teknikrum. Monoblok luft til vand varmepumper er velegnede til mindre boliger eller lejligheder, hvor pladsen er trang.

Fordelene ved monoblok luft til vand varmepumper omfatter også deres højere effektivitet og lavere energiforbrug end traditionelle varmekilder som oliefyr og gasfyr. De er også miljøvenlige og kan reducere CO2-udledningen fra opvarmning af dit hjem.

Ulemperne ved monoblok luft til vand varmepumper er, at der er ført vand ud af huset til ude delen – denne faktor har dog mindre betydning end tidligere grundet de mildere vintre i Danmark

Split luft til vand varmepumper:
Split luft til vand varmepumper består af to enheder: en udendørs enhed, der indeholder kompressoren og en indendørs enhed, der indeholder varmeveksleren. Split luft til vand varmepumper er mere effektive gas- og oliefyr , og de kan klare ekstreme klimaforhold bedre end monoblok varmepumper.

Ulemperne ved split luft til vand varmepumper omfatter deres nogen gange større størrelse og installationens kompleksitet. Split varmepumper kræver en professionel installation, og det kan være nødvendigt at have et separat teknikrum.

Se vores All-in One løsninger her

Gå til produktet