Gode råd om varmepumper luft-luft

Det vigtigste først…..

Du skal læse brugervejledningen! Erfaring viser, at 98% af de henvendelser vi får, kunne være afhjulpet ved læsning af brugervejledningen.
Men vi vil gerne hjælpe, og derfor har vi nedenfor skrevet lidt gode råd.

 • Du skal med jævne mellemrum, og gerne hver 2. – 3. uge rense filteret i indedelen – se i manualen hvordan.
 • Sørg for at der ikke hober sig blade, kviste og lignende op bag udedelen
 • Sørg for at der er frit foran udedelen, op til 3 meter.
 • Stil aldrig varmepumpen på AUTO, kun på varme eller køl.
 • Få afholdt et årligt eftersyn, hvert år – det sikrer optimal drift, hele sæsonen.

Og lige så vigtigt….

I skrivende stund er det rigtigt koldt udenfor, og varmepumperne landet over, skal virkelig arbejde. Det betyder at du vil opleve, at din varmepumpe opfører sig helt anderledes end i efteråret, hvor den “hygge kørte” når der var 10-12 grader udenfor.

Se Mitsubishi varmepumper

Iskold luft udenfor, betyder ikke at varmepumpen ikke kan levere varme, men den skal bare arbejde mere for det.
Det svarer til at du cykler og du kommer til en bakke. Du kan fint kommer over, men din puls går op, åndedrættet bliver til en pusten – og det er også hvad der sker med varmepumpen – den vil i denne tid skulle arbejde op ad bakke, og derfor vil hele anlægget køre mere, og give mere lyd fra sig………Det er helt naturligt.

Du vil sikkert også opleve at der med jævne mellemrum kommer en “Swisshhh” lyd fra anlægget. Det er en ventil der vender, for at anlægget kan afrime. Afrimning er en helt grundlæggende præmis for at vi i Norden kan bruge varmepumperne. Hvis ikke afrimningen sker, vil udedelen ende med at blive en isklump, lig med nul varme indenfor.
Derfor har alle moderne anlæg automatisk afrimning, hvor du vil kunne iagttage, at rimen på udedelen bliver til vand, og løber til bunden af udedelen.

Sådan fungerer afrimning.
Det varme kølemiddel flyttes til udedelen under afrimning, og der varmes ikke på inde delen. Ventilatoren forsætter med at køre på indedelen, således anlægget stadig kan føle på temperaturen inden for, og dermed starte op i det rigtige niveau – dette for at få den mest økonomiske opstart efter afrimningen. I og med der ikke varmes på luften, mens der afrimes, kan luften føles køligere end mens der varmes. Det er naturligt.

Så husk: Mere lyd fra dit anlæg i vinter perioden er naturligt, rim på udedelen er naturligt, og det er helt naturligt at varmepumpen siger “Swisshhh” når den starter/slutter afrimningen.

Regulering af varmepumpen når det er koldt.
Indstillingen af temperaturen på varmepumpen, skal reguleres op, når det bliver koldere udenfor. Ganske som du gør på en almindelig radiator, nogen gange skal radiatoren stå på 3, andre gange på 5.

Den temperatur du stiller på fjernbetjeningen er ikke den temperatur du får i rummet! Ofte skal temperaturen stå 3-5 “grader” højere end den temperatur du ønsker i lokalet.
Reguleringen afhænger af temperaturen uden for, isolering af huset, antallet af vinduer, om der er loft til kip m.m. Temperatur skalaen er således mere en guide til regulering end en temperatur måler. Det gælder for alle varmepumper.

Se alle luft til luft varmepumper

Se alle luft til vand varmepumper 

Ved installationen.
 • Placer indedelen på en ydermur ( af hensyn til kondensvand ved brug af køle funktionen).
 • Placer indedelen minimum 20 fra underkant loft.
 • Sørg for at luftstrømmen ikke hæmmes.
 • Placer indedelen højt.
 • Undgå at placere indedelen i et hjørne.
 • Placer indedelen længst muligt væk fra en brændeovn, eller anden varmekilde.
 • Placer helst udedelen på fødder på fast fliseunderlag.
 • Hvis udedelen skal ophænges, så gør det kun på murede vægge, ikke trævægge.
 • Sørg for at der fra bund til flise/jord er 15-12 cm.
 • Sørg for at bagsiden af udedelen har 15-20 cm afstand til væggen.
 • Sørg for at luftstrømmen foran udedelen ikke hæmmes.
 • Inddækning af udedelen bør undgåes. Inddækning giver en lidt lavere udnyttelsesgrad.
 • Undgå at sætte udedelen tæt på et soveværelses vindue.

Vi håber at ovenstående har kunne give dig et lidt større indblik – og ellers er brugervejledningen et godt hjælpe værktøj.

Hvis du måtte have spørgsmål så kontakt os gerne – du finder vores kontaktoplysninger på forsiden af vores website.

Gå til produktet