Energitilskud varmepumper

Tilskud til varmepumper

Hvornår kan man ansøge om tilskud?

Energistyrelsen åbner for en ny runde ansøgninger efter sommerferien og i efteråret 2021.

Hvem skal ansøge?

Det er bygningsejeren selv, der skal ansøge om tilskud på: sparenergi.dk/tilskud 

Konvertering til varmepumpe kræver IKKE energimærke.

Konvertering til varmepumpe:

Tilskuddet gives til konvertering væk fra oliefyr, biomassefyr eller elvarme.

 

Kravene til tilskuddet er:

• At der konverteres til luft til vand varmepumpe eller jordvarme.

• At anlægget tilsluttes et vandbårent varmesystem.

• At bygningerne skal være beliggende i områder der ikke er udlagt til fjernvarme.

• At der installeres en varmepumpe med min. energiklasse A++ ved testtemperatur på 55°C.

• At installationen udføres af godkendt VE-montør eller – installationsvirksomhed (Gælder efter 1.4. 2021).

Tilskuddets størrelse afhænger af husets størrelse og varmepumpens energimærke. Der gives tilskud i størrelsesordenen 22-37.000 kr. til luft/vand og 28-45.000 kr. til jordvarme.

Nedenfor har vi vist tilskuddene til luft til vand varmepumper, som vi kender dem nu. Der kan måske blive korrigeret fra Energistyrelsen.

  75 m2 – 100 m:  25.000 kr
101 m2 – 150 m:  27.000 kr
151 m2 – 200 m:  30.000 kr
201 m2 – 250 m:  32.000 kr

Bemærk iøvrigt at meget få luft-vand varmepumper er A+++. Vær derfor påpasselig med de opgivne data hvis du støder på en A+++ luft-vand varmepumpe. Er A+++ ved 55oC fremløbs temperatur?

SE LUFT-VAND VARMEPUMPER

 

Godt at vide

 • Energitilskuddet fra Bygningspuljen henvender sig til helårsboliger der ikke er placeret i områder med fjernvarme.
 • Tilskuddet gives ved udskiftning af oliefyr, gasfyr, biomassefyr eller elvarme til luft/vand-varmepumper eller væske/vand-anlæg (jordvarme).
 • Boligejere kan få op til 31.000 i energitilskud fra Energistyrelsen via Bygningspuljen.
 • Skifter du fra fossilt brændsel til opvarmning med varmepumpe, får du samtidig en sænkning af afgiften på strøm ved forbrug over 4000 kWh. Læs artikler her.
 • Tilsagnet om energitilskud gælder i 2 år. Det betyder at du har 2 år fra den dato hvor du får tilsagn, til at færdiggøre dit projekt. Hvis ikke det bruges indenfor de 2 år, mister du retten til dit energitilskud.

Vær opmærksom på

 • Der kræves ikke Energimærkning af bygningen ved ansøgning om tilskud til varmepumpe.
 • Varmepumpen skal producere varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand i en varmtvandsbeholder.
 • Varmepumpen skal som minimum være energimærket A++ ved et fremløb på 55 grader. A+++ giver et lidt højere tilskud, men er til gengæld en dyrere løsning. Vær derfor opmærksom på databladet på den enkelte varmepumpe ved 55 grader fremløbstemperatur.
 • Luft/luft-varmepumper er ikke indbefattet af den nye ordning.
 • Det er ikke muligt at få både energitilskud og håndværkerfradrag
 • Det er bygningsejeren der har ansvaret for de oplysninger, som ligger til grund for ansøgningen.

Hvad skal du gøre for at få energitilskud

 • Du som boligejer skal selv ansøge om tilskud på: sparenergi.dk/tilskud
 • Du skal have følgende klar ved ansøgning: Dokumentation for ejerskab (dk) og udfyldt ansøgererklæring (findes på siden for ansøgning).
 • Ansøgning om tilskud skal ske FØR arbejdet igangsættes.
 • Tag billeder før og efter installationen. Det kan være en hjælp som dokumentation senere. Der er ikke krav om billeder, men gør det alligevel – hvis reglerne senere skærpes.
 • Du skal have faktura på arbejdet – til brug for færdigmeldingen.

Du kan spare endnu mere!

Du kan få en reduceret elvarme afgift, hvis man skifter til varmepumpe, man får nemlig en ekstra reduktion på ca. 56 øre pr kWh, som man bruger – regnet fra forbruget over 4000 kWh. 
En reduktion af den størrelse svarer til en reduktion pr. kWatt på 25%

Hvorfor 4000 kWatt?

En normal husholdning bruger lige over 4000 kWh om året, til el forsyning af fjernsyn, tørretumbler, opvaskemaskine, lys m.m. Derfor er grænsen på 4000 kWh, da forbruget nu beregnes til at gå til varmepumpen over de 4000 kW.

Tilskudsordningen kan ikke kombineres med bolig-job fradrag, også kaldet ”håndværkerfradraget”.

Læs også disse to artikler:

Der er mange penge at spare med en varmepumpe…

El varme afgiften sænkes markant…

Artiklen viser tilskudstakster på det tidspunkt artiklen er forfattet – taksterne kan ændre sig, afhængig af Energistyrelsens tiltag.

- 200
499 kr.
- 200
499 kr.
- 2000
14.995 kr.
- 100
- 3500
9.995 kr.12.495 kr.
- 4000
14.495 kr.16.865 kr.
Gå til produktet