Viser alle 8 resultater

Luft til vand varmepumpe pakketilbud

En monoblok varmepumpe og en elvandvarmer er et perfekt match. Med varmepumpen produceres der varme til opvarmning og med elvarmeveksleren produceres der varmt vand.

Jamen det er da dyrt….

Ja det kunne man måske tro, men det smarte ved denne løsning er at der kun produceres varmt vand når der er et forbrug.

Men det rigtig smarte er….

….når man opsætter en plade varmeveksler foran elvandvarmeren. I plade veksleren er der tilgang fra opvarmningsvandet til huset, som forvarmer tilgangs vandet til el vandvarmeren. Derved spares der megen energi til opvarmning af brugsvand.

Og til sidst…

Denne løsning med elvandvarmer, er ofte billigere end en traditionel varmepumpe løsning, den er nemmere at installere, og så fylder den langt mindre.

Ved traditionel opvarmning af brugsvand med varmepumpe, skal varmepumpen holde 100-200 liter vand ved f.eks. 45 grader varmt.
Det betyder at der skal varmes hele tiden på brugsvandet grundet kappetabet fra brugsvandstanken.
Ved en løsning med en gennemstrømvandvarmer / elvandvarmer er der ingen brugsvandstank, og dermed  ikke et kappe tab, og dermed en energibesparelse.Altid varmt vand.

Med en gennemstrømnings vandvarmer på el, der også er kendt som elvandvarmer, løber du aldrig tør for varmt vand. En gennemstrømsvandvarmer på el opvarmer nemlig vandet med det samme du åbner for den varme hane. Den registrerer, at der er åbnet for vandet og tænder for varmelegemet. Hvis du for eksempel har eller har haft en varmtvandsbeholder i dit hjem, dit sommerhus eller i kolonihavehuset, så kender du måske det grufulde scenarie, at du løber tør for varmt vand, bedst som du er i gang med ekstranummeret i din brusebadskoncert. Det kan også være, I man er en stor familie, og der aldrig er varmt vand tilbage, når du som den sidste træder ind i brusekabinen. I sommerhuse er der ofte installeret en lille 30 liter varmtvandsbeholder, der lynhurtigt løber tør. Derfor er det attraktivt at erstatte den med en gennemstrømsvandvarmer på el, der også er langt billigere i drift. Med en gennemstrømsvandvarmer slipper du også for at tænke på legionellabakterier. Det skyldes at i en gennemstrømningsvandvarmer er der nemlig ingen beholder, bakterierne kan leve i. Derfor er det heller ikke nødvendigt at indstille temperaturen på mere end 40-45 grader.

Billig i drift.

Ikke nok med, at du altid har varmt vand til rådighed med den nyeste generation el-vandvarmer, så er udsigten til at spare penge på el også en af de helt store fordele at se frem til, når du anskaffer dig en gennemstrømningsvandvarmer på el. Vores vandvarmere har derfor energimærke A. En elektrisk gennemstrømsvandvarmer er nemlig særdeles billig i drift og anvender ca. 200 kWh om året per voksen i husstanden, hvorimod en traditionel el-vandvarmer typisk bruger ca. 1.000 kWh om året.* Dette giver en årlig besparelse på 800 kWh strøm, som koster mellem 2-2,5 kr. afhængig af dit elselskab. Besparelsen er derfor mellem 1.600-2.000 kr. om året. Bemærk: har du i forvejen en varmepumpe installeret, får du også en reduceret elafgift. Udgiften til varmt vand vil derfor være endnu billigere. Forklaringen på dette er, at en traditionel varmtvandsbeholder, opbevarer vandet i en beholder på typisk mellem 30-200 liter og bruger en masse af energi på at holde det opvarmet til over 55 grader for at undgå legionellabakterier. Her har gennemstrømningsvandvarmere intet tomgangsforbrug. Det er, fordi den nyeste generation af el-vandvarmere ikke har nogen beholder. Den henter vandet direkte fra din vandtilførsel, hvorefter vandet strømmer gennem el-vandvarmeren og giver dig straks varmt vand. Det er derfor både nemmere og billigere end en traditionel varmtvandsbeholder. Derudover skåner gennemstrømsvandvarmeren  også miljøet, da du pga. dit lavere strømforbrug nedsætter dit CO2 aftryk. Hvis du har oliefyr, gasfyr eller varmepumpe i dit hjem, har du også mulighed for at spare penge. Et pillefyr bruger ofte ca. 1 palle træpiller alene om sommeren til opvarmning af forbrugsvand, hvilket typisk vil koste 1.500-2.000 kr. Hvis man monterer en gennemstrømsvandvarmer til at opvarme forbrugsvandet hele året, kan man slukke for pillefyret hele sommeren. Du sparer derfor de ca. 1.300-1.800 kr. Hele vinteren vil gennemstrømsvandvarmeren samtidig også levere billig forbrugsvand, langt billigere end pillefyret kan gøre det. Har du gasfyr vil det også give en stor besparelse at udskifte varmtvandsbeholderen til en el gennemstrømsvandvarmer, og ligeledes give mulighed for at slukke for gasfyret hele sommeren. Typisk vil det give en besparelse på mellem 1.500-2.200 kr. om året. Har du en luft/vand varmepumpe vil besparelsen ikke være helt ligeså stor, men dog vil der stadig være en besparelse. Besparelsen afhænger meget af hvilken varmepumpe du har og hvor gammel den er. Du vil stadig opleve alle de andre fordele ved at montere en gennemstrømsvandvarmer. *Kilde: Energistyrelsens Elmodel Bolig 2016
Gå til produktet