Klik for flere varer
Ingen varer fundet
Søg artikel

God viden om varmepumper

God viden om varmepumper

Viden om varmepumper

En varmepumpe er vor tids bedste varme kilde, når man sammenholder effektivitet, anskaffelsespris, installation og vedligeholdelse. 

Der findes 3 hovedformer: 

Luft til luft varmepumper 

Luft til vand varmepumper og 

Jord til vand varmepumper 

I denne artikel vil vi beskæftige os med luft til luft varmepumper. 

Prisen
Prisen for en varmepumpe ligger på mellem 5- 13.000 kr., og udnyttelsesgraden stiger ofte med prisen, idet en billig varmepumpe har en udnyttelsesgrad (SCOP) lige under 4, og en varmepumpe i den høje ende omkring 5,5. Læs mere om SCOP nedenfor.
En standard installation ligger på omkring 3.500 kr. Er der ekstra rørtræk ud over det i standard installationen, eller der skal arbejes under specielle forhold, kan installationen blive dyrere
En varmepumpe kan reducere varmeregningen markant, og har en tilbage betalingstid på helt ned til 1½ år. Dette sammenholdt med en holdbarhed på 8-12 år, gør en varmepumpe, til en særdeles attraktiv investering.

Besparelse
Nedenfor finder du en skematisk oversigt hvor store besparelser du kan få med en luft til luft varmepumpe. Bemærk den meget korte tilbage betalingstid, og hvor meget du sparer pr. år. Det er markant.

Luft til luft varmepumpe
           

El kWh pris= 2,00 

VP= varmepumpe

Årligt forbrug til opvarmning før skiftet ( hus på 130 m2 ) Pris for varmepumpe m. installation. Årligt forbrug efter udskiftning Årlig besparelse Tilbagebetalingstid. Varmepumpens COP/SCOP
Skift til 70% luft/luft VP og 30% el opvarmning   18.100 kWh   15.000 kr   8600 kWh   19.000 kr.   10 mdr.                      4,0
             
             
Ved 50% el og 50% VP 18.100 kWh 15.000 kr. 11.300 kWh 13.600 kr.  1 år og 2 mdr.                     4,0

 Hvor ?
En varmepumpe udmærker sig ved at kunne bruges overalt, hvor der er brug for varme (og køl ), idet den er meget fleksibel i brug og installation.
En varmepumpe kan bruges i helårsbeboelser og sommerhuse, samt i annekser, kolonihaver, værksteder o.s.v. 

Smarte funktioner
Alle Scanheat's varmepumper bruger inverter teknologi som gør at varmepumpen automatisk kører ned i effekt når temperaturen er nået, og op igen hvis det bliver koldere. Det giver en behagelig drift, og et lavt orbrug af energi. De fleste varmepumper har også en Turbu funktion, der gør at man meget hurtigt kan varme et koldt rum op, f.eks. når man ankommer til kolonihaven eller sommerhuset.
Ligeledes har de moderne varmepumper en 8/10 graders funktion, som kan holde rummet/huset frostfrit. På de nyeste modller kan der reguleres i intervaller med en 1/2 grad i spektret 8-30 grader, hvilket er særdeles nyttigt.

Energi tilskud
Har du mulighed får at få energi tilskud, vil en varmepumpe have tjent sig selv hjem på under et halvt år! Det er muligt at få helt op til 5000,- kr i tilskud ved køb af en luft/luft varmepumpe.
Du kan læse mere om det her - Klik her

Brugen
Varmepumper er særdeles anvendelig, idet den meget hurtigt producerer varme. Varmepumpen kan naturligvis benyttes i hele fyringssæsonen, men udmærker sig også ved at forlænge den sæson hvor man ikke bruger olie eller gas til opvarmning. Varmepumpen kan nemlig i forår og efterår alene benyttes som varmekilde i de kolde aftener og morgener, enrten ved at tænde på en timer eller ved at tænde manuelt. På den måde undgår man at fyre unødigt, i dagstimerne hvor huset er tomt, og om natten hvor man ligger under dynen.
En varmepumpe er også god at benytte sammen med f.eks. en brændeovn, idet den indbyggede termostat selv sørger for at slå fra, når brændeovnen varmer, men til gengæld tænder når brændeovnen dør ud.
Hertil kommer at varmepumpen vha. blæseren flytter rundt på varmen fra brændeovnen, således varmen fordeles  jævnt. 

Vedligehold
En varmepumpe kræver et minimum af vedligehold. Støvfilteret  skal med jævne mellemrum, rengøres med en støvsuger, og et par gange om året affedtes i sulfo vand.
Udedelen, kan med fordel efterses før sæson start, for sammenblæste blade og lignende. 

Teknikken
Varmepumper er trods deres geniale udnyttelse af energien også et meget simpelt produkt. En varmepumpe består af en inde- og udedel, hvor udedelen trækker energi ud af luften, og afleverer den via et rørsystem til inde delen. Dette sker via en komprimering/dekomprimering af et flydende middel, som alle anlæg har forfyldt.
Via en blæser på udedelen ledes luften igennem masser af små  lameller, hvor luftens energi afleveres til det flydende medie, som i en varmeveksler.
Når energien når frem til indedelen, sørger en anden blæser for at varmen sendes ud i rummet igen. 

Indeklimaet
En af de ting som brugere af varmepumper, fremhæver er den forbedring af inde klimaet, som sker. Den væsentlige årsag hertil, er den cirkulation som indedelen skaber, med blæseren. Den spredning som sker af varmen, er en helt anden, og bedre oplevelse end med traditionelle radiatorer eller brændeovne. Hertil kommer rensningen af luften gennem filteret. 

Installation
Installationen af en varmepumpe er nem, idet udedelen ag indedelen skal kobles sammen med rør af 3-5 meters længde. Disse rør kan købes hos vel assorterede forhandlere. Udedelen skal placeres på et stabilt underlag, og gennem de ca. 700 mm hul, som er lavet i væggen føres rørene til indedelen, som er placeret inden for. Indedelen kan placeres fra 30 cm under loftet til 50 cm over gulvet. Kølemidlet er forfyldt på udedelen. Installatøren kender til de nærmere detaljer. En installation af en varmepumpe betegnes af de fleste som nem. 

Også aircondition
Husk at en varmepumpe også kan bruges som aircondition. Den funktion kan være rar i varme sommernætter 

Hvad er SCOP ?
Den nyeste og mest relevante for udnyttelsesgraden  er SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance), som er en årsvirknings grad, hvor den gennemsnitlige temperatur for året er indregnet.
SCOP fortæller dig hvormeget varme du får for ud af varmepumpen. en SCOP på f.eks. 5 fortæller at hver gang du forbruger 1 Watt får du 5 Watt varme tilbage. Er SCOP'en 4 får du 4 Watt ved et forbrug på 1 Watt o.s.v.

Varmepumper og solceller
En rigtig stærk kombination er en varmepumpe kombineret med solceller, idet man hermed er sikrer, at man udnytter sin strøm fra solcellerne optimalt. Ideen er; at først får man den gratis solenergi, og herefter ”strækker” denne energi med 3-4 grundet udnyttelses graden på varmepumpen. 6000 kW årligt, bliver således til 24000 kW, når den afsættes i varmepumpen.
Husk dog at, det at man ikke har solceller ikke er en grund til at holde sig fra luft-vand varmepumper, jf. ovenstående eksempel i punktet ”Besparelser”.

LÆS OGSÅ: Tør du?

TILBUD
Menu