Beregningsgrundlag

Olie til varmepumpe

BEREGNINGSGRUNDLAG

Oliepris 10,30 kr. pr. liter 

Tab på oliekedlen: 10%

Varmepumpens SCOP værdi: 4

Elpris: 1,30 kr. pr. kwh 

KWh  pr. liter olie : 10 kWh

Gas til varmepumpe

BEREGNINGSGRUNDLAG

  • Pris per mᶟ gas: 6,80 kr.

  • Tab på gaskedel: 10% 

  • Varmepumpens SCOP:  4 

  • Elpris: 1,30 kr. per kWh

  • Gas brændeværdi:  11 kWh/ mᶟ

Bio til varmepumpe

BEREGNINGSGRUNDLAG

  • Pris pr. kg træpiller:  2,25 kr/kg

  • Tab på biokedel:  20% 

  • Varmepumpens SCOP: 4

  • Elpris 1,30 kr. pr. kWh

  • Træpiller brændeværdi:  4,5 kWh

Pr. 1.1. 2021 har vi sænket elprisen i beregneren fra 1,50 kr til 1,30 pr. kWh. Dette grundet den sænkede elvarmeafgift – se iøvrigt nedenfor.

Uddrag af nyhedsbrev fra sparenergi nedenfor.

Læs hele artiklen her…